Tagg: stadsfullmäktige

Nina af Hällström: Esbo mår bra om dess invånare mår bra

Gruppanförande i bedgetbehandlingen i fullmäktige 8.12.2021 Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuustokollegat, Olemme päättämässä koko kaupunkia ja sen toimintoja ohjaavasta dokumentista, budjetista. Talousarvio on tehty tilanteessa, jossa Espoon talous on haasteellisessa tilanteessa.…

Läs mera

Eftis för tvåorna godkändes i fullmäktige

Esbo stadsfullmäktige godkände den 7 juni förslaget att också elever i  åk 2 ska ha möjlighet till eftermiddagsvård. Fullmäktige beslöt också att tillföra minst 3 miljoner euro till bildningssektorn för…

Läs mera

Anders Portin lämnade in en fullmäktigemotion om fördelar med ökat träbyggande

Okategoriserade

Främja användningen av trä i det nya Esbo-huset och i övriga kommande byggnadsprojekt I Berättelsen om Esbo är ett av fullmäktigeperiodens mål ”I Esbo bygger vi ekologiskt hållbart” och dess…

Läs mera

Christina Gestrin höll Sfp:s gruppanförande under budgetmötet 7.12.2017.

Ordförande, bästa fullmäktige Under år 2017 bröts den negativa trenden i Finlands ekonomi. De ekonomiska utsikterna för 2018 är optimistiska eftersom exporten ökar och Finlands ekonomi är så starkt beroende…

Läs mera

Kommentarer från fullmäktigemötet 16 oktober 2017

Sfp:s fullmäktigeledamot Nina af Hällström rapporterar från det senaste fullmäktigemötet. Fullmäktige godkände programmålen för de förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen: En inspirerande och livskraftig stad Invånarna deltar En hållbar stad Välmående Esbo I…

Läs mera

SFP i Esbo har valt fullmäktigegruppens presidium

Christina Gestrin valdes till ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp i Esbo. Till första vice ordförande valdes Anders Portin och till andra vice ordförande Nina af Hällström. SFP har också kommit överens…

Läs mera

SFP i Esbo fick plats i alla centrala förtroendeorgan

Stadsfullmäktige

Förhandlingarna om fördelningen av förtroendeposter avslutades efter ett par veckors intensiva diskussioner. Christina Gestrin, som representerade SFP i Esbo är mycket nöjd med resultatet. ” Vi behöll våra positioner och…

Läs mera

SFP i Esbo mycket nöjda med budgetöverenskommelsen

”Vi är nöjda med budgetöverenskommelsen. Vi fick med de justeringar och ökningar som vi prioriterade. Den nya budgetöverenskommelsen ger betydligt bättre förutsättningar att driva sådan verksamhet i Esbo, som vi…

Läs mera

Lärande barn – en investering eller kostnad?

Vi har precis fått ta del av stadsdirektörens förslag till budget för 2017. Mycket är bra i förslaget men en allt mer ansträngd ekonomi syns klart i siffrorna. Just nu…

Läs mera

Lång diskussion om Ring I på fullmäktigemötet

Fullmäktigeledamot Nina af Hällström rapporterar: Fullmäktige sammankom till möte måndagen den 17 oktober. Listan var lång som vanligt och  talturerna var många. Extra länge diskuterades färdigställandet av Kägeluddens tunnel vid Ring…

Läs mera

Nina af Hällström reflekterar kring fullmäktigemötet 22.8.2016

Stadsfullmäktige sammankom för första gången efter sommarpausen måndagen den 22 augusti. Föredragningslistan var inte så lång. Tre ärenden fick ledamöter att gå i talarstolen: Höjning av borgen för sjukhusbygget vid…

Läs mera

Sfp:s fullmäktigegrupp i Esbo stöder spårjokern

Gruppordförande Misha Erikssons tal på fullmäktiges sammanträde 13 juni 2016 Vi ser Spårjokern som en central del av den infrastruktur som byggs upp och vidareutvecklas i Esbo, och stöder alltså…

Läs mera