Svenska Kvinnoförbundet i Esbo

Styrelsen 2023

Ordförande

Merja Tarkiainen

Vice ordförande

Anne Ahlefelt

Sekreterare

Maria Saaristo

Kassör och medlemsansvarig

Mari Pennanen

Övriga styrelsemedlemmar

Daniela Ikäheimo

Tiina Kujala

Stina Michelson

Anna Sofia Nevanlinna

Styrelsen når du på adressen esbo(a)kvinnoforbundet.fi

webb: esbo.kvinnoforbundet.fi

Svenska Kvinnoförbundet i Esbo arbetar för ett jämställt, jämlikt och rättvist samhälle där kvinnor är delaktiga på alla beslutsnivåer. Vi vill vara med och bygga ett inkluderande och humant samhälle som värnar om mänskliga rättigheter.

Vi samarbetar med andra organisationer t.ex. Kvinnoorganisationer i Samarbete i Esbo, NYTKIS, och Röda Korsets svenska avdelning i Esbo och ordnar tillfällen där kvinnor sammanstrålar, utbyter idéer och arbetar för en värdig framtid.

I kommande val siktar vi på att höja antalet invalda som är beredda att arbeta i linje med våra mål.