Svenska Kvinnoförbundet i Esbo

Styrelsen 2018:

Stina Michelson, ordförande, 040 724 1758, stina.michelson(at)kolumbus.fi

Tiina Kujala, vice ordförande

Merja Tarkiainen, sekreterare, 050 464 3771, merja.tarkiainen(at)hotmail.com

Marina Malmström, kassör

Anna Haeggström-Jakobsson, medlemsansvarig

Stau Björkstén, medlem

Jenna Vierinen, medlem

webb: esbo.kvinnoforbundet.fi

Svenska Kvinnoförbundet i Esbo arbetar för ett jämställt, jämlikt och rättvist samhälle där kvinnor är delaktiga på alla beslutsnivåer. Vi vill vara med och bygga ett inkluderande och humant samhälle som värnar om mänskliga rättigheter.

Vi samarbetar med andra organisationer t.ex. Kvinnoorganisationer i Samarbete i Esbo, NYTKIS, och Röda Korsets svenska avdelning i Esbo och ordnar tillfällen där kvinnor sammanstrålar, utbyter idéer och arbetar för en värdig framtid.

I kommande val siktar vi på att höja antalet invalda som är beredda att arbeta i linje med våra mål.