Svenska Kvinnoförbundet i Esbo

Styrelsen 2019

Ordförande

Stina Michelson
stina.michelson(a)kolumbus.fi
040-724 1758

Vice ordförande

Tiina Kujala

Sekreterare

Anne Haeggström-Jakobsson

Kassör

Marina Malmström

Medlemsansvarig

Anna Haeggström-Jakobsson

Övriga medlemmar

Anne Ahlefelt

Merja Tarkiainen

Patricia Lönngren

Styrelsen når du på adressen esbo(a)kvinnoforbundet.fi

webb: esbo.kvinnoforbundet.fi

Svenska Kvinnoförbundet i Esbo arbetar för ett jämställt, jämlikt och rättvist samhälle där kvinnor är delaktiga på alla beslutsnivåer. Vi vill vara med och bygga ett inkluderande och humant samhälle som värnar om mänskliga rättigheter.

Vi samarbetar med andra organisationer t.ex. Kvinnoorganisationer i Samarbete i Esbo, NYTKIS, och Röda Korsets svenska avdelning i Esbo och ordnar tillfällen där kvinnor sammanstrålar, utbyter idéer och arbetar för en värdig framtid.

I kommande val siktar vi på att höja antalet invalda som är beredda att arbeta i linje med våra mål.