Svenska Kvinnoförbundet i Esbo

Styrelsen 2020

Ordförande

Anne Ahlefelt

anneahlefelt(a)hotmail.com

050-3733120

Vice ordförande

Stina Michelson

Sekreterare

Karin Cederlöf

Kassör och medlemsansvarig

Anna Haeggström-Jakobsson

Övriga styrelsemedlemmar

Tiina Kujala

Merja Tarkiainen

Patricia Lönngren

 

Styrelsen når du på adressen esbo(a)kvinnoforbundet.fi

webb: esbo.kvinnoforbundet.fi

Svenska Kvinnoförbundet i Esbo arbetar för ett jämställt, jämlikt och rättvist samhälle där kvinnor är delaktiga på alla beslutsnivåer. Vi vill vara med och bygga ett inkluderande och humant samhälle som värnar om mänskliga rättigheter.

Vi samarbetar med andra organisationer t.ex. Kvinnoorganisationer i Samarbete i Esbo, NYTKIS, och Röda Korsets svenska avdelning i Esbo och ordnar tillfällen där kvinnor sammanstrålar, utbyter idéer och arbetar för en värdig framtid.

I kommande val siktar vi på att höja antalet invalda som är beredda att arbeta i linje med våra mål.