Lärande barn – en investering eller kostnad?

LönnqvistBo3

Bosse Lönnqvist är ordförande för SFP i ESbo

Vi har precis fått ta del av stadsdirektörens förslag till budget för 2017. Mycket är bra i förslaget men en allt mer ansträngd ekonomi syns klart i siffrorna. Just nu verkar det blåsa så snåla vindar både nationellt och i vår stad att man anser det nödvändigt att göra avkall på budgetmedel till våra barn och unga. Man verkar alltså se det som legitimt att skära i bildningen.

Vi tycker annorlunda. Vi ser inte pengarna som går till bildningen som en kostnad utan tvärtom som en investering inför framtiden. En investering som betalar sig mångfalt på sikt. Som en progressiv stad vill vi se att våra satsningar på småbarnspedagogik och bildning på alla nivåer ska vara just det – satsningar. Och att det ska få kosta lite. Naturligtvis ska vi hela tiden utveckla också metoder och system så att satsningarna används effektivt. Men till en stor grad är det ändå fråga om hur många vuxna pedagoger vi kan – och vill – ställa till förfogande för våra barn och unga. Och alldeles speciellt då i situationer när det kan vara besvärligt för dem. Och där vill vi inte skära.

Faktum är att vi under de senaste fyra åren ändå har minskat på de ekonomiska medlen som går till det pedagogiska samtidigt som en

kungsgards-daghem-och-farskola

Kungsgårds daghem och förskola i Köklax

allt större del av medlen gått till väggar, tak och golv. Det är absolut viktigt att våra barn och ungdomar får lära sig i friska och ändamålsenliga utrymmen. Men kostnaden av dessa får inte medföra att vi tvingas skära i själva innehållet. Vi måste få en ändring här.

Stadsdirektören vill i sitt förslag lyfta fram att man lagt till i budgeten för bildningssektorn jämfört med ramen. Det stämmer – men det räcker inte. Det är ofrånkomligt fortfarande ett nedskärningsförslag. Det tycker vi inte är bra.

Kan vi investera i infrastruktur måste vi också kunna investera i våra barn och ungdomar!

Bosse Lönnqvist

Etiketter: , , , , ,

Tar välfärden kål på vår hälsa?

Vi lever idag i ett samhälle där det finns tillgång till allt det vi behöver för att kunna leva ett gott och friskt liv. Tillgången på hälsosam mat, ändamålsenlig hälsovård…

SFP i Esbo mycket nöjda med budgetöverenskommelsen

”Vi är nöjda med budgetöverenskommelsen. Vi fick med de justeringar och ökningar som vi prioriterade. Den nya budgetöverenskommelsen ger betydligt bättre förutsättningar att driva sådan verksamhet i Esbo, som vi…