Nina af Hällström reflekterar kring fullmäktigemötet 22.8.2016

Stadsfullmäktige sammankom för första gången efter sommarpausen måndagen den 22 augusti.

Föredragningslistan var inte så lång. Tre ärenden fick ledamöter att gå i talarstolen: Höjning av borgen för sjukhusbygget vid Jorv, planen för äldre personers välmående 2016-2021 samt godkännande av ett klimatprogram.

Nina af Hällström på fullmäktigemötet 22.8.2016

”Låt livet pulsera som äldre” är ett betydelsefullt dokument. Det är viktigt att lyfta fram och möta den växande befolkningsgruppens behov. Det handlar även om attityder. Vi ska se de äldre som en resurs och inte enbart som en kostnad. Staden kunde tillsammans med sektorns organisationer skapa modeller för att hitta de ensamma, verkligen satsa på uppsökande verksamhet.

Tillgängligheten bör tas på allvar. De handlar inte enbart om den fysiska tillgängligheten. Hur åldringar kan sköta sina ärenden och få information är lika viktigt. Alla äldre människor har inte kapacitet att använda de digitala tjänsterna, alla har inte ens en dator. Den traditionella informationen på papper måste fortsättningsvis finnas kvar.
Andelen äldre personer som har svenska som modersmål i Esbo är betydligt större än andelen svenskspråkiga i Esbo. Det är ytterst viktigt att dessa människor får service på svenska. Kan hända att svenska är det enda språket, modersmålet, som personen har. Då är det en mänsklig rättighet att få tala sitt modersmål.

Etiketter: , , , ,

Espoon RKP on huolestunut länsimetron käyttöönoton myöhästymisestä

Länsimetro Oy ilmoitti perjantaina 10. kesäkuuta, että elokuulle suunniteltu metron jatkeen käyttöönotto myöhästyy. Uutta ajankohtaa käynnistämiselle ei osata arvioida. RKP:n Espoon paikallisyhdistys on syvästi huolestunut metron toiminta-alueen tulevista poikkeusjärjestelyistä. Kehotammekin…

SFP i Esbo nominerade 23 kandidater

SFP i Esbo nominerade på sitt styrelsemöte den 14.9 de första kommunalvalskandidaterna. Kandidatlistan är mångsidig, med både erfarna politiker och nya aktiva. Bland de nu nominerade kandidaterna finns två sittande fullmäktigeledamöter,…