SFP i Esbo fick plats i alla centrala förtroendeorgan

Förhandlingarna om fördelningen av förtroendeposter avslutades efter ett par veckors intensiva diskussioner. Christina Gestrin, som representerade SFP i Esbo är mycket nöjd med resultatet.
” Vi behöll våra positioner och fick representation i de organ som är viktiga för oss. Trots, att vi tappade ett mandat har vi representation i alla nämnder, stadsstyrelsen och alla dess sektioner.” Förutom nämndrepresentation har SFP vice ordförandeposten i fullmäktige under ett år. SFP har ordförande och tre medlemmar i nämnden Svenska Rum, och fick också plats i Äldrerådet, trots att platserna för de politiska partierna minskade till fyra.
”För SFP är det viktigt, att kunna bevaka det svenska i Esbo, men också sitta med i alla organ, med tanke på de stora förändringarna, som social-och hälsovårdsreformen medför, kommenterar Christina Gestrin

Du gillar kanske också...