Kategori: Stadsfullmäktige

 Espoon RKP asettaa 85 ehdokasta  kuntavaaleihin

Espoon RKP jätti ehdokaslistansa 4.5.2021. Ehdokkaita on yhteensä 85. Sukupuoli- ja ikäjakaumat ovat tasaiset, naispuolisia ehdokkaita on 46 %. Kuusi listan ehdokkaista on sitoutumattomia, heistä neljä yhteistyössä Liberaalisen puolueen kanssa. Vuoden 2017 kuntavaaleissa RKP:llä...

Nina af Hällström: tillgängligheten påverkar vardagen för många

Nina af Hällströms anförande på fullmäktigemötet 26.4.2021. Arvoisa puheenjohtaja Ärade ordförande Bästa fullmäktigekolleger. Olemme käsittelemässä espoolaisten kannalta tärkeää raporttia. Kiitos valmistelijoille Elinympäristön esteettömyys vaikuttaa ihmisten kokemukseen osallisuudesta. Esteetöön ympäristö vaikuttaa kokonaisuudessaan elämänlaatuun.  Viime vuosina...

Satsningar på barn, unga och hållbarhet gläder SFP:s fullmäktigegrupp

SFP:s fullmäktigegrupp godkände budgetöverenskommelsen för 2020. Fullmäktigegruppens ordförande Christina Gestrin var Sfp:s förhandlare och gläds åt att många av SFP:s förslag och prioriteringar godkändes. Det är fint, att förslaget om att lyfta upp planeringen...

Sfp:s fullmäktigegrupp: Likabehandling av barn och unga en utgångspunkt för all verksamhet

På fullmäktigemötet den 18.11.2019 diskuterades förutom budget även barns och ungas rättigheter. Sfp:s fullmäktigegrupp  stödde rätten till hemspråksundervisning för barn med annat modersmål än finska eller svenska.   Alla barns rätt till sin egen kultur...