SFP i Esbo har valt fullmäktigegruppens presidium

Christina Gestrin valdes till ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp i Esbo. Till första vice ordförande valdes Anders Portin och till andra vice ordförande Nina af Hällström.

SFP har också kommit överens om övriga förtroendeposter, och dessa har fastställts på fullmäktiges sammanträde den 12 juni. Christina Gestrin valdes till fullmäktiges andra vice ordförande för fullmäktigeperiodens första år.

Ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp Christin Gestrin är nöjd med platsfördelningen och partiets möjligheter att påverka beslutsfattningen i de olika förtroendeorganen. ”Det är viktigt att SFP har omfattande representation på alla nivåer. Medverkan i stadsstyrelsen och dess sektioner samt de viktiga nämnderna möjliggör aktivt och konstruktivt arbete för hela stadens framtid” konstaterar Gestrin.

 

SFP representeras i stadsstyrelsen enligt följande:

Ordinarie medlem Nina af Hällström, ersättare Christina Gestrin och Anders Portin

Stadsstyrelsens närings- och konkurrenskraftssektion

Ordinarie medlem Nina af Hällström, ersättare Christina Gestrin

Stadsstyrelsens koncernsektion

Ordinarie medlem Anders Portin, ersättare Nina af Hällström

Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion

Ordinarie medlem Christina Gestrin, ersättare Anders Portin

 

Du gillar kanske också...