Kategori: Budget

Nina af Hällström: Esbo mår bra om dess invånare mår bra

Gruppanförande i bedgetbehandlingen i fullmäktige 8.12.2021 Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuustokollegat, Olemme päättämässä koko kaupunkia ja sen toimintoja ohjaavasta dokumentista, budjetista. Talousarvio on tehty tilanteessa, jossa Espoon talous on haasteellisessa tilanteessa. Voimakas väestönkasvu lisää investointitarpeita...

SFP:s gruppanförande i budgetdiskussionen 3.12.2020

Bosse Lönnqvist höll SFP:s gruppanförande i budgetdiskussionen Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut! Ensiksi haluan kiittää koko neuvottelutoimikuntaa ja erityisesti kaikkia neuvottelutuloksen allekirjoittaneita valtuustoryhmiä sekä virkamiehiä hyvässä yhteishengessä loppuun viedystä talousarvioneuvottelusta. Nämä neuvottelut eivät koskaan ole...

Gästrin: Koululaisten tasa-arvoinen oikeus uimataitoon ei toteudu

Eva-Lena Gästrinin puheenvuoro valtuustossa 4.12.2019   Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut Haluaisin puhua aiheesta koululaisuinnit vaikka asia saattaa tuntua vähäpätöiseltä näiden suurempien kokonaisuuksien valossa. Espoossa koululaiset käyvät ohjatuissa koululaisuinneissa vuosiluokilla 1-4 ja uimataidottomat vielä luokilla...

Satsningar på barn, unga och hållbarhet gläder SFP:s fullmäktigegrupp

SFP:s fullmäktigegrupp godkände budgetöverenskommelsen för 2020. Fullmäktigegruppens ordförande Christina Gestrin var Sfp:s förhandlare och gläds åt att många av SFP:s förslag och prioriteringar godkändes. Det är fint, att förslaget om att lyfta upp planeringen...

Espoon Rkp vastustaa tuloveroprosentin korotusta

Rkp:n valtuustoryhmä perustelee asiaa sillä, että korotus ei ratkaise kaupungin taloutta pitkällä tähtäimellä. Varsinainen ongelma on, että kulutuksen kasvu on huomattavasti tuloja suurempaa. Kunnallisveroprosentti tulisi pitää vuoden 2018 tasolla myös ensi vuonna. ”Kunnallisveron 0,25...

Sfp i Esbo emot förhöjning av skattesatsen

Sfp:s fullmäktigegrupp anser att en förhöjning av den kommunala skattesatsen inte löser stadens ekonomi på längre sikt. Det stora problemet är att utgiftsökningen  är betydligt större än intäkterna. SFP anser att kommunalskatten bör hållas...