Kategori: Okategoriserade

SFP i Esbo nominerade 8 nya kandidater

På sitt styrelsemöte nominerade styrelsen för SFP i Esbo åtta nya kandidater. Bl.a. hela styrelsen för SFP i Stor-Köklax (se artikel här) Alla nominerade kandidater finns på vår kommunalvalssida. Johanna Aminoff-Winberg Christina Gestrin Pia...

Årsmöte för SFP i Esbo 26.5.2020 kl. 18.00

Föreningens årsmöte arrangeras tisdagen den 26 maj kl. 18.00 virtuellt på Zoom. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Föreningens nuvarande ordförande Satu Björkstén har anmält att hon inte ställer sig till förfogande för omval. Två...

SFP i Esbo årsmöte skjuts upp

I enlighet med partiets beslut att inhibera alla evenemang, och minska direkt kontakt mellan grupper av människor skjuter SFP i Esbo  upp årsmötet, som annonserats till den 25 mars. Vi återkommer med en ny...

Sfp i Esbo emot förhöjning av skattesatsen

Sfp:s fullmäktigegrupp anser att en förhöjning av den kommunala skattesatsen inte löser stadens ekonomi på längre sikt. Det stora problemet är att utgiftsökningen  är betydligt större än intäkterna. SFP anser att kommunalskatten bör hållas...

Eva-Lena Gästrin kandiderar i riksdagsvalet

19.09.2018 Eva-Lena Gästrin, fullmäktigeledamot i Esbo, kandiderar för SFP i riksdagsvalet i Nylands valkrets. – Arbetet i fullmäktige har varit mycket intressant och jag vill gärna fortsätta det också på riksnivå, säger Gästrin. Gästrin...