FÖRTROENDEVALDA

Förtroendevalda väljs oftast för hela fullmäktigeperioden. Den nuvarande perioden är 2017-2021.

Sfp i Esbo väljer sina representanter i stadsstyrelsen, nämnder, råd och sektioner genom att kalla till samråd. Samrådet består av Sfp i Esbos styrelse och fullmäktigegruppens medlemmar.

Den 30 maj 2017 har SFP i Esbo fördelat de kommunala förtroendeposterna enligt följande:

Fullmäktige och stadsstyrelse

2 Vice ordförande i fullmäktige

Christina Gestrin

Stadsstyrelsen

År 1   Nina af Hällström (ord.), Christina Gestrin och Anders Portin (ers.)

År 2    Nina af Hällström (ord.), Christina Gestrin och Anders Portin (ers.)

År 3   Christina Gestrin (ord.), Anders Portin (ord.) samt Nina af Hällström (ers.), Bo Lönnqvist (ers.)

År 4   Christina Gestrin (ord.), Nina af Hällström och Anders Portin (ers.)

Stadsstyrelsens närings- och konkurrenskraftssektion

Nina af Hällström (ord.), Christina Gestrin (ers.)

Stadsstyrelsens koncernsektion
Anders Portin (ord.),  Nina af Hällström  (ers.)

Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion

Christina Gestrin (ord.) och Anders Portin (ers.)

 

Social- och hälsovård

Hyvinvointi ja terveys -kehitysohjelma

Gustav Båsk (ord.), Nina af Hällström (ers.)

Social- och hälsovårdsnämnden

År 1-2  Gustav Båsk (ord.)  Mikaela Wiik (ers.)

År 3-4  Mikaela Wiik (ers.) Ordinarie väljs senare.

Delegationen för social- och hälsovårdens svenskspråkiga service

Mikaela Wiik (ordf) Stina Michelson (ers.)

Gustav Båsk (ord.) Bengt Lindqvist (ers.)

Delegationen för missbruksfrågor

Anne Ahlefelt (ord.), Viveca Hansson (ers.)

Äldrerådet

Lasse Hoffman (ord.), Johanna Aminoff-Winberg (ers.)

Handikapprådet

Eva Helle (ers.)

Leva och Bo styrelse

Monica Björkman (ord.)

 

Stadsbild, teknik och miljö

Stadsplaneringsnämnden

Robert Donner (ord.),  Ann-Christine Slotte (ers.)

Tekniska nämnden

Fred Granberg (ord.), Hans-Peter von Knorring (ers.)

Byggnadsnämnden

År 1-2 Ulf Sjögren (ord.), Sten Lindgren (ers.)

År 3-4 Ulf Sjögren (ers.)

Miljönämnden

Christel Bachér (ord.),  Viveca Hansson (ers.)

 

Bildning, ungdom, idrott och kultur

Nämnden svenska rum

Bo Lönnqvist (ordf.),  Fredrik Lindberg (ers.)

Pontus Karlemo (ord.), Niclas Andler (ers.)

Eva-Lena Gästrin (ord.), Anna Korhonen (ers.)

Anne Ahlefelt (ord.), Satu Björkstén (ers.)

Finska utbildnings- och dagvårdsnämnden

Nicholas Kujala (ers.)

Idrotts- och ungdomsnämnden

Anders Wikholm (ord.), Tiina Kujala (ers.)

Grankulla skolnämnd

Chrisu Ruth (ord. ), Niclas Andler (ers.)

Prakticums styrelse

Fredrik Lindberg (Mandatperioden inleds 1.1.2018)

Laurea Esbo-Lojo

Tiina Kujala

Kulturnämnden

Tina Ehnström-Backas (ord.), Tim Norrgrann (ers.)

MIKs direktion

Tim Norrgrann (ord.), Liisa Sarvimäki-Paananen (ers.)

Skolteaterföreningens styrelse (Unga Teatern)

Liisa Sarvimäki-Paananen

Esbo stadsteater styrelse

Akim Baya (ers.)

Nationaloperans förvaltningsråd

Fred Granberg (ers.) Mandatperiod 2016-2019. 2019-2022 väljs senare.

Övriga förtroendeorgan

Revisionsnämnden

Marita Backman (ord.), Johan Holmberg (ers.)

Centralvalnämnden

Håkan Blomberg (ord.), René Blomster (ers.)

Delegationen för mångkulturella frågor 

Ibrahim Saylir (ord.), Naimat Asapova (ers.)

Jämlikhetskommittén

Nina Winqvist-Niskanen (ord.),  Henrik Räihä (ers.)

Nämndeman

Tina Terho , Tove Westerlund,  Anders Blomberg,  Rainer Andersson

Gode män för fastighetsförrättningar

Peter Ragnvaldsson, Marianne Storå

Sydkustens landskapsförbund

Monica Björkman (ord.), Stina Michelson (ers.)

Tiina Kujala (ord.)  Peter Ragnvaldsson (ers.)

Stefan Wärnå (ord.)  Stefan Ekholm (ers.)