Aktuellt Blogg

Nina af Hällström

Kielten opiskelu on kannatettavaa

Harvoin olen lukenut niin merkillisiä väitteitä kuin Länsiväylässä 27 syyskuuta. Henna Kajava (PS) lateli tuulesta temmattuja ajatuksiaan Suomen toisen kansalliskielen asemasta. Kajava on huolissaan siitä, että suomenkielisissä kouluissa opetetaan hyötyruotsia. On erityisen vaikeaa pysyä...
Nina af Hällström

Gruppanförande på fullmäktigemöte 13.6 – Nina af Hällström

Gruppordförande Nina af Hällström höll SFP:s gruppanförande då fullmäktige diskuterade det ekonomiska balanseringprogrammet (TakE) den 13.6. SFP:s grupp godkände programmet. Arvoisa puheenjohtaja, valtuustokollegat ja muut kuulijat Olemme päättämässä taloudellinen ja kestävä Espoo tuottavuusohjelmasta. Tähän...

Fullmäktigefråga om ungdomspsykiatrin

Eva-Lena Gästrin lämnade in en fullmäktigefråga på fullmäktigemötet 28.2.2022 Enligt Hufvudstadsbladet (6.2.2022) har en ungdom från Esbo blivit erbjuden vård inom ungdomspsykiatrin på finska fast hen är helt svenskspråkig. Familjen har blivit erbjuden vård...