Aktuellt Blogg

Årsmöte för SFP i Esbo 26.5.2020 kl. 18.00

Föreningens årsmöte arrangeras tisdagen den 26 maj kl. 18.00 virtuellt på Zoom. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Föreningens nuvarande ordförande Satu Björkstén har anmält att hon inte ställer sig till förfogande för omval. Två...