Kategori: Förtroendevalda

Bosse Lönnqvists tal på fullmäktiges budgetmöte 7.12

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, bästa fullmäktigekolleger, Ensiksi haluan kiittää neuvotteluvaltuuskuntaa ja tulosarviosopimuksen takana olevia valtuustoryhmiä rakentavassa hengessä käydyistä neuvotteluista. Ihan erityinen kiitos kuuluu neuvotteluvaltuuskunnan puheenjohtajalle. Talousarvioneuvottelujen vetäminen ei ole tehtävistä…

Läs mera

Sfp:s fullmäktigegrupp bjuder på kaffe den 31.8 kl. 18-19

Sfp:s fullmäktigegrupp vill bjuda just Dig på kaffe och samtidigt diskutera aktuella politiska frågor  på Café/Restaurang Retro på Iso Omena. Vi är på Café (Restaurang) Retro kl. 18-19 torsdagen den…

Läs mera

SFP i Esbo har valt fullmäktigegruppens presidium

Christina Gestrin valdes till ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp i Esbo. Till första vice ordförande valdes Anders Portin och till andra vice ordförande Nina af Hällström. SFP har också kommit överens…

Läs mera

Espoon RKP valinnut valtuustoryhmän puheenjohtajiston

Espoon RKP:n valtuustoryhmän puheenjohtajaksi on valittu Christina Gestrin. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Anders Portin ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Nina af Hällström. Myös muista luottamushenkilöistä on sovittu, ja ne on vahvistettu kaupunginvaltuustossa. Christina…

Läs mera

Nya förtroendevalda i Esbo

SFP i Esbo har kommit överens om fördelningen av förtroendeposter för den kommande fullmäktigeperioden. Ordförande för SFP i Esbo, Bo Lönnqvist är mycket nöjd med förhandlingarna och överenskommelsen. Då platserna…

Läs mera