SFP i Esbo nöjda med budgetöverenskommelsen

De politiska grupperna i Esbo nått ett förhandlingsresultat om budgeten för år 2022. SFP:s gruppordförande Nina af Hällström, som deltog i förhandlingarna är nöjd med förhandlingsresultatet.

“Jag är mycket nöjd att vi nådde en överenskommelse. Trots att de totala tilläggsanslagen för bildningen var en aning mindre än vi hoppades på fick vi in en ökning till svenska skolor och småbarnsfostran i proportion till den finskspråkiga bildningen”, konstaterar af Hällström.

Budgetöverenskommelsen innehåller också tilläggssatsningar inom sektorn för välmående och hälsa.

”De 2,4 M€, som lades till kommer att användas bl.a. till att förkorta vårdköerna och till satsningar inom psykvården. Dessa båda behövs, speciellt efter coronatiden. Också akutmottagningen i Esbo sjukhus kommer att få tilläggsanslag för att trygga verksamheten”, fortsätter gruppordförande Nina af Hällström.

 

På SFP i Esbos förslag godkändes också protokollsanteckningar gällande bl.a. Focus Mattliden, Rödskogs skola och utvecklande av färdtjänsten godkändes i budgetöverenskommelsen.

 

Alla partier förutom Sannfinländarna godkände överenskommelsen. Fullmäktige kommer att behandla budgetförslaget den 8.12.

 

Du gillar kanske också...