Vi vill bidra till ett gott kommunalval för Svenska folkpartiet!

Styrelsen för SFP i Stor-Köklax ställer mangrant upp i kommunalvalet i Esbo Det är viktigare än någonsin att ställa upp i kommunalvalet. SFP:s värderingar och röst för det tvåspråkiga Esbo är särskilt viktigt nu...