Gruppanförande på fullmäktigemöte 13.6 – Nina af Hällström

Gruppordförande Nina af Hällström höll SFP:s gruppanförande då fullmäktige diskuterade det ekonomiska balanseringprogrammet (TakE) den 13.6.

SFP:s grupp godkände programmet.

Arvoisa puheenjohtaja, valtuustokollegat ja muut kuulijat

Olemme päättämässä taloudellinen ja kestävä Espoo tuottavuusohjelmasta. Tähän lähdettiin jo syksyllä 2020.  RKP hyväksyi sopimuksen jo tuolloin. Nyt on päivityksen aika! RKP on mukana sopimuksessa, jonka linjausten ja toimenpiteiden tarkoituksena on tasapainottaa kaupungin talous. Ohjelman päivitys on ollut haasteellista. Taloudellinen ja yhteiskunnallinen epävarmuus tuo epävarmuutta myös Espoon kaupungin taloudenpitoon. On kuitenkin vastuullista, että pyrimme tasapainottamaan taloutta ja katkaisemaan velkaantumiskehityksen.  On hyyä, että ohjelman vaikutuksia, niin kuin myös tulopuolta tarkastellaan vuosittain.

Ärade ordförande

Vi lever i turbulenta tider. Då vi just eventuellt har klarat av coronakrisen, har kriget i Ukraina avlöst en annan kris som på många sätt påverkar det finska samhället. Först tänker man på det mänskliga lidandet som kriget medför.  Till Finland har det kommit över 20 000 ukrainare som flyr kriget. Många av dem har även kommit till Esbo. Kriget och sanktionerna mot Ryssland har lett till att energipriserna har kraftigt stigit. Matpriserna har gått upp, inflationen skenar iväg och tillverkningskedjorna av olika produkter har hämmats. Det råder också osäkerhet på arbetsmarknaden. Alla dessa fenomen påverkar även Esbo och dess ekonomi.

Sote- uudistus vaikuttaa monella tavoin Espoon talouteen. Koko taloutemme rakenne muuttuu. Niin myös mahdollisuutemme vaikuttaa siihen. Espoo tulee olemaan vahvasti riippuvainen valtionosuuksista. Niin virkamiesten kuin meidän poliitikkojen on nyt satsattava edunvalvontaan, jotta valtionosuusjärjestelmässä huomioitaisiin suuret kaupungit. Espoon menestyminen vaikuttaa koko Suomen menestykseen. Espoon investoinnit ovat koko Suomen investointeja. Näitä linjauksia meidän tulee saada nostettua myös hallitusohjelmatavoitteisiin.

Nu kommer staden att se igenom processerna och att vända på varje sten för att balansera ekonomin. Med samarbete och gott ledarskap väntar man sig besparingar. Genom att digitalisera tjänster och verksamheter kan kostnader minskas. SFP förhandlingarna lyfte fram att det är viktigt också ha kvar tjänster och service för personer som inte kan använda sig av det digitala.

Genom ändringar i hemvårdsstödets kommunaldel söks besparingar. Vi vill öka deltagandet i småbarnspedagogiken. Vi vill att allt fler kvinnor som är hemma kommer in i arbetslivet.  Vi var inte beredda att slopa hela andelen. I förhandlingsresuNina af Hällströmltatet sänktes åldersgränsen för får den kommunala delen till 1,5 och kriteriet att syskonen stannar hemma slopades. Se, että saadaan yhä useammat maahanmuuttajataustaiset lapset varhaiskasvatukseen, ennaltaehkäisee ongelmia myöhemmin ja antaa äideille mahdollisuuden siirtyä työelämään.

På bildningssidan vill man satsa på god undervisning och småbarnspedagogik. I förhandlingsresultatet konstaterades att den svenska bildningssidan har bidragit med sitt strå i stacken. Inga vidare skolstängningar blir aktuella för vår del. SFP-gruppen gläds även åt protokollsanteckningen om Focus-Mattliden. Vi hoppas att planerna så snart som möjligt går vidare så att det svenska skol- och kulturcentrumet blir verklighet.

RKP:n ryhmä kannattaa sote- ja pelastustoimen muutoksilla päivitetyn Taloudellisesti kestävä Espoo – tuottavuus- ja sopeutusohjelman kokonaisuuden hyväksymistä

Kiitos kaikille virkamiehille ja neuvottelijoille yhteistyöstä ja kärsivällisyydestä. Neuvottelut eivät olleet helpot! Kiitos myös neuvotteluja vetäneelle Markku Markkulalle.

Etiketter: , , , , , , ,

Nina af Hällström och Julia Ståhle kandiderar i riksdagsvalet 2023

Nina af Hällström, som är fullmäktigegruppens ordförande i Esbo samt Julia Ståhle, ordförande för Svensk Ungdom nominerades på torsdagskväll av Nylands kretsstyrelse. Nina af Hällström känner sig taggad och ser…

Att göra en människa glad – hjälp ukrainska flyktingar i Esbo

Tisdagen den 21 juni levererade Päivi Puntila, Nina Siivola och Tiina Kujala hygienartiklar och mat till Kaivo i Mattby. Kaivo ry är en förening fom hjälper ukrainare med både socialt…