Anders Portin: Helheten avgör i Norra och mellersta Esbos generalplan

Anders Portin höll SFP:s gruppanförande om generalplanen för Norra och mellersta Esbo (POKE) den 7 juni i fullmäktige: (suomeksi alla) SFP:s gruppanförande på fullmäktigemötet den 7 juni 2021 om PoKe-generalplanen I kväll har vi...