Fullmäktigefråga om ungdomspsykiatrin

Eva-Lena Gästrin lämnade in en fullmäktigefråga på fullmäktigemötet 28.2.2022

Enligt Hufvudstadsbladet (6.2.2022) har en ungdom från Esbo blivit erbjuden vård inom ungdomspsykiatrin på finska fast hen är helt svenskspråkig. Familjen har blivit erbjuden vård på finska med hjälp av tolk. Särskilt vid psykiska problem är det ytterst viktigt att få vård på sitt modersmål. Att berätta om sitt mående m h a tolk är inte ändamålsenligt och kan skapa missförstånd mellan patienten och vårdpersonalen.

Väntetiderna på specialvård inom ungdomspsykiatrin är långa och remisser kan få avslag upprepade gånger. Detta skapar oro inom familjerna och leder till att barnet/ungdomen får vänta länge på vård. Vi undertecknade oroar oss för vården på svenska inom ungdomspsykiatrin för barn och ungdomar och önskar att Esbo stad utreder följande:

  1. Vad är kriterierna för att få vård på ungdomspsykiatrin på HUS?
  2. Hur lång är väntetiden från att barnet/ungdomen får en remiss till ungdomspsykiatrin tills hen får komma på ett första besök?
  3. Köper Esbo service inom ungdomspsykiatrin av utomstående aktörer, tex Folkhälsan?
  4. Vad har Esbo för möjligheter (tex elevvården) att stöda barn och ungdomar medan de väntar på vård inom ungdomspsykiatrin?
  5. 5.Hur kan Esbos barn och ungdomar garanteras vård på svenska inom ungdomspsykiatrin vid HUS (utan att tolk används)?

 

Esbo 28.2.2022 Eva-Lena Gästrin

Etiketter: , , ,

Skärgårdskryssning Nära Dig – Saaristoristeily Lähellä sinua

17.5 kl. 18 Skärgårdskryssning Nära Dig Avgång från Finno båthamn SFP i Esboviken ordnar en 2 timmars kryssning i Esbo skärgård. Skärgårdsrundan ordnas tisdagen den 17.5 kl.18, med start från…