Tagg: valtuusto

SFP:s gruppordförande Nina af Hällström nöjd med budgetöverenskommelsen

Budget

Gruppordförande Nina af Hällström på fullmäktigemötet /valtuuston kokouksessa 7.12.2022 Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat Olemme päättämässä kaupungin talousarviosta vuodelle 2023. Talousarviota ohjaa vuosille 2021 -2025 tehty Espoo tarina…

Läs mera

Gruppanförande på fullmäktigemöte 13.6 – Nina af Hällström

Gruppordförande Nina af Hällström höll SFP:s gruppanförande då fullmäktige diskuterade det ekonomiska balanseringprogrammet (TakE) den 13.6. SFP:s grupp godkände programmet. Arvoisa puheenjohtaja, valtuustokollegat ja muut kuulijat Olemme päättämässä taloudellinen ja…

Läs mera

Nina af Hällström: Esbo mår bra om dess invånare mår bra

Gruppanförande i bedgetbehandlingen i fullmäktige 8.12.2021 Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuustokollegat, Olemme päättämässä koko kaupunkia ja sen toimintoja ohjaavasta dokumentista, budjetista. Talousarvio on tehty tilanteessa, jossa Espoon talous on haasteellisessa tilanteessa.…

Läs mera

Nina af Hällström: Service och integration ska fungera också på svenska

Stadsfullmäktige

Gruppordförande Nina af Hällströms anförande i debatten om Esboberättelsen i fullmäktige 25.10.2021. Ärade ordförande, bästa fullmäktigekolleger, Vi ska nu godkänna en av fullmäktigeperiodens viktigaste dokument – Esboberättelsen för 2021–2025. Utgångsläget…

Läs mera

 Espoon RKP asettaa 85 ehdokasta  kuntavaaleihin

Espoon RKP jätti ehdokaslistansa 4.5.2021. Ehdokkaita on yhteensä 85. Sukupuoli- ja ikäjakaumat ovat tasaiset, naispuolisia ehdokkaita on 46 %. Kuusi listan ehdokkaista on sitoutumattomia, heistä neljä yhteistyössä Liberaalisen puolueen kanssa.…

Läs mera

SFP:s gruppanförande i fullmäktige 19.10 – Anders Portin

Stadsfullmäktige

SFP.s gruppanförande i Esbo stadsfullmäktige den 19 oktober 2020, Budget och sparprogram Ordförande, bästa fullmäktigeledamöter Det är säkert ganska vanligt och mänskligt att vi människor lätt tänker att just den…

Läs mera

Anders Portin jätti valtuustoaloitteen puurakentamisen lisäämisen hyödyistä

Okategoriserade

Puun käytön edistäminen tulevassa Espootalo-hankkeessa sekä muissa tulevissa rakennushankkeissa Espoo tarinan mukaan valtuustokauden tavoitteita ovat muun muassa ”Espoossa rakennetaan ekologisesti kestävästi” ja sen toimenpiteenä ”Edistetään puurakentamista”. Kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajien…

Läs mera