Anders Portin jätti valtuustoaloitteen puurakentamisen lisäämisen hyödyistä

Puun käytön edistäminen tulevassa Espootalo-hankkeessa sekä muissa tulevissa rakennushankkeissa

Espoo tarinan mukaan valtuustokauden tavoitteita ovat muun muassa ”Espoossa rakennetaan ekologisesti kestävästi” ja sen toimenpiteenä ”Edistetään puurakentamista”.

Kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajien kokouksen (13.12.2017) aloitteessa ”Puurakentamisella vahvistetaan kaupunkien kasvua” kaupunginjohtajat esittävät, että kukin kaupunki nimeää uuden kohteen tai alueen, jossa erityisenä tavoitteena on puurakentamisen määrällinen lisääminen ja laadullinen kehittäminen. Tavoitteena on myös kehittää vähähiilisen rakentamisen kannustimia.

Puunkäytön etuja ovat:

  • Vastuullinen kunta torjuu ilmastonmuutosta rakentamalla puusta, sillä puu toimii hiilivarastona,
  • Käyttämällä Espoo-talossa kotimaisia Espoossa kasvavia puulajeja saisi vieraille, sekä kotimaisille että muualta tulleille, korostettua luonnonläheisen Espoon sympaattista ilmettä,
  • Puulla saatavat myönteiset sisäilmavaikutukset,
  • Puulla saadaan aikaan myös akustisesti harmonisia tiloja, joissa kaikkien on kevyempi olla,
  • Moderni puuarkkitehtuuri rauhoittaa ja luo kauniin ympäristön.

Vertailun vuoksi voidaan todeta Jyväskylän saaman mediahuomion Kuokkalan alueen Puukuokka-hankkeesta, Vantaa on juuri aloittanut Kivistön alueen puurakentamisen kilpailun, samalla alueella on jo 200 asunnon puukerrostalo käytössä. Vantaalle nousee myös Suomen ensimmäinen viisikerroksinen vapaarahoitteinen puukerrostalo. Helsingin Kuninkaantammen alueella on valmistunut juuri puukerrostaloja ja Pukinmäen Eskolantien kohde on kerännyt palkintoja arkkitehtuuristaan. Tampereen Vuoriston alueelle nousee puukerrostaloja ja Turun Linnanfältin alue rakentuu puusta.

Espoo on nyt suurista kaupungeista ainoa, jossa ei ole näkyvää puurakennuskohdetta. Uusi kaupungintalo olisi tälle mitä luontevin kohde – täydennettynä jollain muulla puurakentamiskohteella Espoossa.

Esitämme, että Espoo selvittää puun käyttöä Espoo-talohankkeessa sekä nimeää uuden alueen puurakentamisen erityiskohteeksi.

Valtuustoaloittteen allekirjoitti 45 valtuutettua 19.3.2018.

Du gillar kanske också...