Taggat: social- och hälsovård

Hygglig äldrevård i Esbo

Insändare i Hbl 30.1.2018   HBL:s John-Erik Jansen använder i sin analys 27.1 en artikel från Helsingin Sanomat. Med artikeln kommer Jansén fram till att äldrevården i Esbo är dålig. Äldrevården i Esbo har...

Diskussion om SOTE-reformen med Veronica Rehn-Kivi

Den 22 november kl. 18.00 ordnar vi en diskussion på Thorstorp (Gamla landsvägen 12) om aktuella frågor med tonvikt på social- och hälsovårdsreformen. Inledare är riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi och fullmäktigeledamot Nina af Hällström kommenterar...

Vem ska producera kommunal service?

Då Esbo social- och hälsovårdssektor gick in för att anlita också privata aktörer som serviceproducenter var en central målsättning att få möjlighet att jämföra kostnader, kvalitet och produktivitet. Ett system där en sådan jämförelse...