Hygglig äldrevård i Esbo

Insändare i Hbl 30.1.2018

 

HBL:s John-Erik Jansen använder i sin analys 27.1 en artikel från Helsingin Sanomat. Med artikeln kommer Jansén fram till att äldrevården i Esbo

“En stor majoritet av kunderna är nöjda med äldrevården” Gustav Båsk

är dålig. Äldrevården i Esbo har försökt finna det i artikeln beskrivna dödsfallet, som skall ha skett våren 2017. Händelseförloppet borde naturligtvis undersökas. Det är förfärligt om ett dödsfall skett till följd av en saknad nyckel.

Äldrevården i Esbo sköter ca 5000 personer i året regelbundet eller under kortare tider. Dagligen görs det ca 2000 besök. Idag finns ca 1300 regelbundna kunder, därav ca 140 svenskspråkiga. Personalen uppgår till 408 och kommer att ökas med 20 personer i år. Ibland är det brist på personer och därför köpes även tjänster eller kunden kan välja en kundsedel. En skötare gör i snitt 9 besök per dag och de räcker i medeltal 25 minuter. Två gånger i året görs en enkät till kunderna. Av den framgår att ca 80 % av dem som svarat är nöjda eller tillfredsställda. Dock finns 10 -15 % som är missnöjda med olika saker. Det är klart att mycket kan förbättras, även för de svenskspråkiga kunderna. Esbo har ett omfattande program för förbättringar. Intressantast anser jag att Esbo sjukhus ordnar eftervård hemma under en månad efter vården på sjukhus.

I Esbo bor 92 % av 75 åringar eller äldre hemma. När krafterna tryter kan man söka till servicehem. I kön finns det nu till 36 personer och de kommer alla att få en plats inom 30 dager.

Jag upplever att äldrevården med hemvården inkluderad är bättre än HBL låter påskina.

Gustav Båsk

Medlem i soc. och hälsovårdsnämnden (SFP).

Medlem i Esbos äldreråd.

Du gillar kanske också...