Vem ska producera kommunal service?

Stig Kankkonen

Fullmäktigeledamot Stig Kankkonen skriver om serviceproduktion

Då Esbo social- och hälsovårdssektor gick in för att anlita också privata aktörer som serviceproducenter var en central målsättning att få möjlighet att jämföra kostnader, kvalitet och produktivitet. Ett system där en sådan jämförelse inte kan göras är direkt farligt.

Å andra sidan är en jämförelse möjlig endast om den offentliga och den privata aktören har samma krav på sig både vad kvantiteten och kvaliteten på servicen beträffar.

Därför är det viktigt att det är staden som ställer kraven och staden som övervakar att kraven uppfylls.

För befolkningen spelar det knappast någon roll vem som producerar servicen. Det viktiga är att den finns att fås då hjälp behövs.

Erfarenheterna i Esbo av detta pragmatiska sätt att tänka är goda och arbetet med att hela tiden göra servicen bättre och lättillgängligare fortsätter. Tyvärr finns det partigrupperingar som är beredda att offra vettiga lösningar på ideologins altare. Men det är en annan sak. Och det är inte SFP:s linje.

2016-04-25 17.21.31

Så här kan en hälsostation se ut. Omalääkärisi är en kommunal hälsostation som drivs av en privat aktör.

2016-04-25 17.21.00

Information. Tillgänglighet. Kundbetjäning.

Du gillar kanske också...