Fullmäktigegruppen 2021 – 2025

Fullmäktigegruppens ordförande: Nina af Hällström, 045 650 3820, nina.afhallstrom(at)gmail.com

Fullmäktigegruppens 1. vice ordförande: Christina Gestrin, 050 511 3121, christina.gestrin(at)gmail.com

Fullmäktigegruppens 2. vice ordförande: Karin Cederlöf, 050 494 9780, karin (at) karincederlof.com

Fullmäktigegruppens sekreterare: Tiina Kujala, 040 576 2497, tiina(at) tiinakujala.fi

Fullmäktigegruppen består av följande ordinarie ledamöter:

Christina Gestrin, 050 511 3121, christina.gestrin(at)gmail.com

Karin Cederlöf, 050 494 9780, karin (at) karincederlof.com

Nina af Hällström, 045 650 3820, nina.afhallstrom(at)gmail.com

Eva-Lena Gästrin, egastrin(at)gmail.com

Päivi Puntila, 040 562 0088, paivi.puntila (at) iki.fi

Anders Portin, 040 586 6179, anders.portin1(at)gmail.com

Ersättare kallas in i ordningsföljd (inte personliga ersättare)

Gustav Båsk, 0500 100 172, gustav(at)bask.fi

Bo Lönnqvist, 045 112 4090,  bosse.lonnqvist(at)gmail.com

Fred Granberg, 040 843 9494, fred.granberg(at)gmail.com

Marita Backman, 050 563 8587, amee(at)kolumbus.fi

Nina Siivola, 0503926291, nina.siivola (at) gmail.com

Anne Ahlefelt, 0503733120, anneahlefelt(at)hotmail.com