Taggat: ekonomi

Nina af Hällström

Gruppanförande på fullmäktigemöte 13.6 – Nina af Hällström

Gruppordförande Nina af Hällström höll SFP:s gruppanförande då fullmäktige diskuterade det ekonomiska balanseringprogrammet (TakE) den 13.6. SFP:s grupp godkände programmet. Arvoisa puheenjohtaja, valtuustokollegat ja muut kuulijat Olemme päättämässä taloudellinen ja kestävä Espoo tuottavuusohjelmasta. Tähän...

SFP:s gruppanförande i budgetdiskussionen 3.12.2020

Bosse Lönnqvist höll SFP:s gruppanförande i budgetdiskussionen Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut! Ensiksi haluan kiittää koko neuvottelutoimikuntaa ja erityisesti kaikkia neuvottelutuloksen allekirjoittaneita valtuustoryhmiä sekä virkamiehiä hyvässä yhteishengessä loppuun viedystä talousarvioneuvottelusta. Nämä neuvottelut eivät koskaan ole...

Esbo stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2016

Fullmäktigeledamot Christina Gestrin höll följande anförande under debatten i stadsfullmäktige 14.3 2016. Ordförande, bästa fullmäktige Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp stöder tillkomsten av ett program med mål och riktlinjer för produktivitet och balansering av ekonomin , Tatu2.  Stadens operativa...