Taggat: budget

SFP:s gruppanförande i budgetdiskussionen 3.12.2020

Bosse Lönnqvist höll SFP:s gruppanförande i budgetdiskussionen Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut! Ensiksi haluan kiittää koko neuvottelutoimikuntaa ja erityisesti kaikkia neuvottelutuloksen allekirjoittaneita valtuustoryhmiä sekä virkamiehiä hyvässä yhteishengessä loppuun viedystä talousarvioneuvottelusta. Nämä neuvottelut eivät koskaan ole...

Espoon Rkp vastustaa tuloveroprosentin korotusta

Rkp:n valtuustoryhmä perustelee asiaa sillä, että korotus ei ratkaise kaupungin taloutta pitkällä tähtäimellä. Varsinainen ongelma on, että kulutuksen kasvu on huomattavasti tuloja suurempaa. Kunnallisveroprosentti tulisi pitää vuoden 2018 tasolla myös ensi vuonna. ”Kunnallisveron 0,25...

Sfp i Esbo emot förhöjning av skattesatsen

Sfp:s fullmäktigegrupp anser att en förhöjning av den kommunala skattesatsen inte löser stadens ekonomi på längre sikt. Det stora problemet är att utgiftsökningen  är betydligt större än intäkterna. SFP anser att kommunalskatten bör hållas...

Christina Gestrin höll Sfp:s gruppanförande på fullmäktigemötet

SFP:s fullmäktigegrupp anser att förhandlingsresultatet är en bra utgångspunkt inför budgetförhandlingarna senare på hösten. Vi stöder stadsdirektörens förslag till kommunalskatt och fastighetsskatt. Under det senaste året har ekonomin i Finland förstärkts och i Esbo har...

Bosse Lönnqvists tal på fullmäktiges budgetmöte 7.12

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, bästa fullmäktigekolleger, Ensiksi haluan kiittää neuvotteluvaltuuskuntaa ja tulosarviosopimuksen takana olevia valtuustoryhmiä rakentavassa hengessä käydyistä neuvotteluista. Ihan erityinen kiitos kuuluu neuvotteluvaltuuskunnan puheenjohtajalle. Talousarvioneuvottelujen vetäminen ei ole tehtävistä kaikista yksinkertaisin. Mutta lopputulos...