Satsningar på barn, unga och hållbarhet gläder SFP:s fullmäktigegrupp

SFP:s fullmäktigegrupp godkände budgetöverenskommelsen för 2020.

Fullmäktigegruppens ordförande Christina Gestrin var Sfp:s förhandlare och gläds åt att många av SFP:s förslag och prioriteringar godkändes. Det är fint, att förslaget om att lyfta upp planeringen av den svenska social- och hälsovården som ett tyngdpunktsområde i Esbo under år 2020 godkändes. SFP:s arbete för att utveckla och förbättra de svenska tjänsterna syns tydligt i budgeten för nästa år. Personalens språktillägg stiger och resurserna för översättningsarbetet från finska till svenska inom social- och hälsovården förstärks under det kommande året. Vi är också nöjda med tilläggsanslagen för äldreomsorgen och ungas mentalvårdstjänster.

“SFP fokuserar också på miljö- och klimatåtgärder: Vårt förslag att i budgeten år 2021 integrera FN:s hållbarhetsmål godkändes. Våra förslag om flera cykelställningar vid tågstationer och en sänkning av inomhustemperaturen i stadens utrymmen med en grad fick också stöd av de övriga grupperna”, konstaterar Christina Gestrin.

Bo Lönnqvist, som är ordförande för Nämnden Svenska rum är också nöjd med förhandlingsresultatet. “Jag är ytterst nöjd med att vi kunde få de tillägg som möjliggör bibehållande av timresurs, kursutbud och gruppstorlekar på den goda nivå de är idag. Investeringsbudgeten innehåller också våra viktiga nya svenska skolbyggen i Köklax och Alberga samt en utredning av utvecklingen av Mattlidens skol- och kulturcentrum.”

Du gillar kanske också...