Sfp:s fullmäktigegrupp: Likabehandling av barn och unga en utgångspunkt för all verksamhet

På fullmäktigemötet den 18.11.2019 diskuterades förutom budget även barns och ungas rättigheter.

Sfp:s fullmäktigegrupp  stödde rätten till hemspråksundervisning för barn med annat modersmål än finska eller svenska.   Alla barns rätt till sin egen kultur och identitet och rätten till hemspråksundervisning ska vara engångspunkt i all verksamhet.

– “Språkkunskap är en tillgång och konkurrensfördel för Esbo”, sade fullmäktigegruppens ordförande  Christina Gestrin i sitt anförande i diskussionen.

Under fullmäktigemötet godkändes även Eva-Lena Gästrins motion om ökad kännedom om funktionsnedsättning i den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken i Esbo.

Du gillar kanske också...