Tagg: stadsstyrelse

SFP i Esbo har valt fullmäktigegruppens presidium

Christina Gestrin valdes till ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp i Esbo. Till första vice ordförande valdes Anders Portin och till andra vice ordförande Nina af Hällström. SFP har också kommit överens…

Läs mera