Tagg: vård

Christina Gestrin: Skriande brist på svenskspråkiga psykologer i Esbo

Esbo Stadsfullmäktige behandlade stadens utvärderingsberättelse på sitt möte den 20 maj. Fullmäktigegruppens ordförande Christina Gestrin är orolig över bristen på behörig svenskspråkig personal. Både inom familjerådgivningen och inom bildningssidans elevvård…

Läs mera

Nina af Hällström reflekterar kring fullmäktigemötet 22.8.2016

Stadsfullmäktige sammankom för första gången efter sommarpausen måndagen den 22 augusti. Föredragningslistan var inte så lång. Tre ärenden fick ledamöter att gå i talarstolen: Höjning av borgen för sjukhusbygget vid…

Läs mera