Tagg: Esbo-brättelsen

Kommentarer från fullmäktigemötet 16 oktober 2017

Sfp:s fullmäktigeledamot Nina af Hällström rapporterar från det senaste fullmäktigemötet. Fullmäktige godkände programmålen för de förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen: En inspirerande och livskraftig stad Invånarna deltar En hållbar stad Välmående Esbo I…

Läs mera