Sfp stöder bostadsprogrammet

Christina Gestrin om bostadsprogrammet, som behandlades i fullmäktige 10.9: Sfp stöder bostadsprogrammet och förhandlingsresultatet mellan grupperna. Vi anser att målsättningarna för bostadsproduktionen är rätt dimensionerade med beaktande av att staden växer. Asunto-ohjelmaan on sisällytetty...