Sfp stöder bostadsprogrammet

Christina Gestrin om bostadsprogrammet, som behandlades i fullmäktige 10.9:

Sfp stöder bostadsprogrammet och förhandlingsresultatet mellan grupperna. Vi anser att målsättningarna för bostadsproduktionen är rätt dimensionerade med beaktande av att staden växer.

Asunto-ohjelmaan on sisällytetty monta tärkeää tavoitetta ja periaatetta. Espoon tavoitteena on olla Euroopan kestävin kaupunki ja myös hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Huolestuttavaa on kuitenkin, että Espoon kokonaispäästöt vuonna 2016 olivat vuoteen 1990 verrattuna 12% suuremmat.

Asunto ohjelmassa esitetään toimenpiteitä,  joilla voidaan vaikuttaa päästöjen vähentämiseen.

Kaupunki voi esimerkiksi myötävaikuttaa puurakentamisen määrän lisääntymiseen sekä uudisrakentamisessa, että korjausrakentamisessa. Ohjelmassa korostetaan myös energiatehokkaita energiaratkaisuja ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistämistä sekä uudisrakentamisessa että peruskorjattavissa kohteissa.

Viktiga principer är att förbättra tillgängligheten för personer med fysisk funktionsnedsättning. Viktigt är också att garantera en mångsidig bostadsproduktion som beaktar de behov Esbobor har under olika livsfaser; barnfamiljer, studerande och äldreboende.

Sist men inte minst. Sfp är glad över att vårt förslag om att betona ett estetiskt och tekniskt kvalitativt byggande och konstens betydelse för trivsel och trygghet i bostadsområden, togs med i programmet.

Du gillar kanske också...