Taggat: valtuustoaloite

Karin Cederlöf: Kuljetuspalvelun ongelmiin on puututtava

Karin Cederlöf lämnade följande fullmäktigemotion på fullmäktiges möte 13.9.2021 Uusi Kulkukeskus aloitti toimintansa Espoossa helmikuussa 2021. Kulkukeskuksen tehtävänä on tarjota vammaispalvelulakiin ja sosiaalihuoltolakiin perustuvaa kuljetuspalvelua – eli taksikuljetusta – ikäihmisille ja vammaisille, jotka tarvitsevat...

Eva-Lena Gästrin: Ökad kännedom om barn och unga med funktionsnedsättning behövs

Eva-Lena Gästrin lämnade tillsammans med flera andra fullmäktigeledamöter in en motion om ökad kännedom om funktionsnedsättning i den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken. Fullmäktige behandlade motionen den 18.11.2019. Nedan Eva-Lena Gästrins anförande i diskussionen: Alla...

Anders Portin jätti valtuustoaloitteen puurakentamisen lisäämisen hyödyistä

Puun käytön edistäminen tulevassa Espootalo-hankkeessa sekä muissa tulevissa rakennushankkeissa Espoo tarinan mukaan valtuustokauden tavoitteita ovat muun muassa ”Espoossa rakennetaan ekologisesti kestävästi” ja sen toimenpiteenä ”Edistetään puurakentamista”. Kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajien kokouksen (13.12.2017) aloitteessa ”Puurakentamisella...