Tagg: valtuustoaloite

Karin Cederlöf: Kuljetuspalvelun ongelmiin on puututtava

Stadsfullmäktige

Karin Cederlöf lämnade följande fullmäktigemotion på fullmäktiges möte 13.9.2021 Uusi Kulkukeskus aloitti toimintansa Espoossa helmikuussa 2021. Kulkukeskuksen tehtävänä on tarjota vammaispalvelulakiin ja sosiaalihuoltolakiin perustuvaa kuljetuspalvelua – eli taksikuljetusta – ikäihmisille…

Läs mera

Eva-Lena Gästrin: Ökad kännedom om barn och unga med funktionsnedsättning behövs

Eva-Lena Gästrin lämnade tillsammans med flera andra fullmäktigeledamöter in en motion om ökad kännedom om funktionsnedsättning i den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken. Fullmäktige behandlade motionen den 18.11.2019. Nedan Eva-Lena Gästrins…

Läs mera

Valtuustoaloite 10.6.2019 Nuori Start-up – Ung start-up

Kesä on aikaa, jolloin monet nuoret saavat ensimmäisen kesätyönsä, hankkivat kokemusta ja laittavat monet ensimmäistä palapelin palasista paikalleen koulun ulkopuolella tulevaisuuden työelämää varten. Nuoret saavat töitä sekä yksityiseltä että julkiselta…

Läs mera

Anders Portin jätti valtuustoaloitteen puurakentamisen lisäämisen hyödyistä

Okategoriserade

Puun käytön edistäminen tulevassa Espootalo-hankkeessa sekä muissa tulevissa rakennushankkeissa Espoo tarinan mukaan valtuustokauden tavoitteita ovat muun muassa ”Espoossa rakennetaan ekologisesti kestävästi” ja sen toimenpiteenä ”Edistetään puurakentamista”. Kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajien…

Läs mera