SFP i Esbo försökte stoppa entimmestågets framfart, men lyckades inte få en majoritet bakom sig

Stadsstyrelsen i Esbo sammanträdde måndagen den 24 juni för att besluta om framskridandet av Västbanan för Esbo stads del.

Projektet gick tidigare under namnet Entimmeståget. Esbo är en av de kommuner som är involverade i projektet och kommer att bli tvunget att betala sin andel om projektet går vidare. Den totala kostnaden för projektet har uppskattats uppgå till hela 3-4 miljarder euro. I detta skede skulle kommunerna behöva betala 400 miljoner euro. Det är fortfarande oklart hur kostnaderna skulle fördelas mellan kommunerna.

Stadsstyrelsen tog vid sitt möte ställning till kostnaderna för projektets byggfas. Borgmästare Jukka Mäkelä föreslog för styrelsen att det godkänns att bolaget för Västbanan får använda 1,4 miljoner euro för byggfasen och att förhandlingarna om byggfasen fortsätter.

Karin Cederlöf, SFP:s representant i stadsstyrelsen, föreslog att projektet skulle förkastas. Cederlöf föreslog att Västbanan inte längre skulle främjas i Esbo på grund av dess alltför stora prislapp och negativa miljökonsekvenser. Cederlöf fick stöd av Centern, Sannfinländarna och Rörelse nu. En del av de gröna avstod från att rösta. Omröstningen slutade 9-4, och två blanka röster. Samlingspartiet och SDP försvarade Västbanan enhälligt.

“Jag är besviken över att man har skygglapparna på beträffande projektets kostnader. Många ekonomiska experter, inklusive ETLA, har rekommenderat att projektet läggs ner eftersom det är ofantligt dyrt. I den nuvarande svåra ekonomiska situationen har varken Esbo eller staten råd med det. Jag skulle hoppas att bland annat Samlingspartiet, som brukar vilja dra en lans för ekonomin, skulle erkänna det här.”, kommenterar Cederlöf.

Projektets miljökonsekvenser skulle också vara betydande. I Esbo skulle byggandet av järnvägen innebära att ett nytt bostadsområde byggs i Hista, som för närvarande är ett skogsområde. Tågstationen och bostadsområdet skulle beläggas mitt i orörd natur. Överlag är en betydande del av det område som påverkas av Västbanan skogbevuxet.

“Det här är inte heller ett miljömässigt hållbart projekt. Man skulle röja värdefulla gamla skogar för att bana väg för spåret, och projektet är inte heller bra för klimatet. Man räknar med att projektet skulle ha en återbetalningstid på 140 år när det gäller klimatutsläppen. Jag främjar gärna klimatvänliga projekt, men det här är verkligen inte ett sådant”, säger Cederlöf.

Västbanan behandlas i Esbo stadsstyrelse nästa gång redan i augusti.

Etiketter:

Vad hände i fullmäktige under våren?

Fullmäktigeledamot Päivi Puntila ger en överblick över våren i Esbo fullmäktige. De ämnen som det har pratats mest om i fullmäktige under våren har varit barn och unga, ekonomin och…

Tvijälps natur- och rekreationsvärden måste bevaras 

Esbos nya generalplan hotar att förstöra ön Tvijälp utanför Esbo. Tvijälp är en naturskön ö med klippor, skog och strandängar, som är belägen cirka 200 meter från fastlandet utanför strandpromenaden…