Vad hände i fullmäktige under våren?

Fullmäktigeledamot Päivi Puntila ger en överblick över våren i Esbo fullmäktige.

De ämnen som det har pratats mest om i fullmäktige under våren har varit barn och unga, ekonomin och klimatvägkartan.

  • Ökningen av antalet elever inom förskoleverksamhet och skola kommer att öka personalbristen och påverka kvaliteten på undervisningen och gruppstorlekarna, vilket i sin tur kommer att påverka ekonomin.
  • Mobbningen i skolorna och de psykiska problem som ungdomarna upplever har inte minskat, och andelen arbetslösa under 25 år har ökat på ett oroväckande sätt.
  • När det gäller välbefinnande har vi i fullmäktige diskuterat bland annat gemenskapssamordnare i skolorna, begränsning av användningen av mobiltelefoner och problemen med ökad användning av e-cigaretter bland unga.  
  • Vad gäller Esbos seniorer tog SFP upp frågan om mötesplatser och deras betydelse. Tredje sektorns verksamhet är verkligen viktig för olika grupper, och till exempel hyran och stödet för lokaler faller nu mellan kommunen och välfärdsområdet. 

Intressanta godkända byggnadsprojekt:

  • Toalett- och omklädningsrumsbyggnaden i Oitans, vars pris steg till nästan en miljon euro, diskuterades livligt. Fullmäktige accepterade det till slut, men krävde mer rimliga kriterier för konkurrensutsättning för mindre byggnadsprojekt.
  • Hotelltorn och kongresscenter på Kägeluddens strand och strandområde.
  •  Projektplan för ett nytt finskt gymnasium i västra Esbo, i Stenbruket. Byggandet av denna stora gymnasieskola med 1200 elever ska påbörjas nästa år och vara klar 2027.

När det gäller klimatåtgärder antogs färdplanen för ett koldioxidneutralt Esbo 2030 under våren:

  • Päivi Puntila lyfte fram de ökade utsläppen från byggandet, som 2022 var mer än fjärrvärme, el och oljeuppvärmning tillsammans. Trafikens utsläpp är i sin tur endast 60% av byggnadsutsläppen.
  • Karin Cederlöf framförde en viktig begäran om att få information till fullmäktige 2025 om hur den kompensation som definieras i färdplanen kommer att genomföras.
  • Vad gäller återvinning gjorde Cederlöf och Gustav Båsk en fullmäktigemotion för att inrätta en sorteringsstation i södra Esbo, vilket fick stöd över partigränserna. Det vore viktigt att få med detta i Esbos generalplan för 2060.
Etiketter:

SFP i Esbo nominerade de första kandidaterna till kommunalvalet 2025

Svenska folkpartiet i Esbo har nominerat de första 15 kandidaterna till kommunalvalet. – Den 13 april 2025 går vi till kommunalval. Jag är glad att vi kan presentera våra första…

SFP i Esbo försökte stoppa entimmestågets framfart, men lyckades inte få en majoritet bakom sig

Stadsstyrelsen i Esbo sammanträdde måndagen den 24 juni för att besluta om framskridandet av Västbanan för Esbo stads del. Projektet gick tidigare under namnet Entimmeståget. Esbo är en av de…