Espoon RKP koitti pysäyttää Tunnin junan etenemisen, mutta ei saanut enemmistöä taakseen

Espoon kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 24.6. päättämään Länsirata-hankkeen etenemisestä Espoon kaupungin osalta.

Hanke kulki aiemmin nimellä Tunnin juna. Espoo on yksi hankkeeseen kuuluvista kunnista, ja joutuisi hankkeen toteutuessa maksamaan siitä oman osansa. Hankkeen kokonaiskustannukset on arvioitu nousevan jopa 3-4 miljardiin. Kunnille tulisi tässä vaiheessa maksettavaksi 400 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus otti kantaa hankkeen rakentamisvaiheen kustannuksiin kokouksessaan 24.6. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä esitti kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi, että Länsiratayhtiö voi käyttää 1,4 milj. euroa rakentamisvaiheeseen liittyviin töihin ja että neuvotteluita rakentamisvaiheeseen liittyen jatketaan.

RKP:n kaupunginhallituksen edustaja Karin Cederlöf esitti hankkeen hylkäämistä. Cederlöf esitti, että Länsirata-hanketta ei enää edistetä Espoon osalta johtuen sen kielteisistä talous- ja ympäristövaikutuksista. Cederlöf sai tukea Keskustalta, PS:ltä sekä Liike Nytiltä. Osa vihreiden edustajista äänesti tyhjää. Äänestys päättyi 9-4, kaksi tyhjää. Kokoomus ja SDP seisoivat yksimielisesti Länsirata-hankkeen takana.

”Olen pettynyt, että hanketta edelleen ajetaan kuin käärmettä pyssyyn. Monet talousasiantuntijat sekä muun muassa Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA ovat suositelleet hankkeesta luopumista sen ollessa liian kallis. Nykyisessä vaikeassa taloustilanteessa meillä ei ole varaa tällaisiin miljardiluokan hankkeisiin. Ihmettelen, että Kokoomus vastuullisena taloudenhoitajapuolueena edelleen edistää tätä hanketta.”, toteaa Cederlöf.

Myös ympäristövaikutukset olisivat merkittäviä. Espoossa radan rakentaminen tarkoittaisi uuden asuinalueen rakentamista Espoon Histaan, joka nykyisellään on metsävaltaista aluetta. Juna-asema ja asuinalue tulisivat keskelle koskematonta luontoa. Ylipäänsä Länsiradan vaikutusalueesta huomattava osa on metsää.

”Tämä ei ole ympäristönkään kannalta kestävä hanke. Vanhoja arvokkaita metsiä jäisi radan alle, ja ilmastonkaan kannalta hanke ei ole myönteinen. On arvioitu, että hankkeella olisi 140 vuoden takaisinmaksuaika ilmastopäästöjen osalta. Edistän mielelläni ilmaston kannalta myönteisiä hankkeita, mutta tämä ei sitä todella ole.”, sanoo Cederlöf.

Espoon kaupunginhallitus käsittelee Länsirataan liittyviä asioita seuraavan kerran jo elokuun kokouksessaan.

Mitä valtuustossa tapahtui keväällä?

Valtuutettu Päivi Puntila antaa katsauksen Espoon kaupunginvaltuuston kevääseen. Parhaita paloja kevään valtuustosta: Eniten puhuttaneita aiheita ovat olleet lapset ja nuoret, talous ja ilmastotiekartta.  Kiinnostavia hyväksyttyjä rakennushankkeita:  Ilmastotoimenpiteiden osalta keväällä hyväksyttiin…