Tvijälps natur- och rekreationsvärden måste bevaras 

Esbos nya generalplan hotar att förstöra ön Tvijälp utanför Esbo. Tvijälp är en naturskön ö med klippor, skog och strandängar, som är belägen cirka 200 meter från fastlandet utanför strandpromenaden i Westend. Ön ägs av Esbo stad och har hittills utnyttjats för rekreationsändamål. 

I utkastet till ny generalplan, som för närvarande är till påseende för allmänheten, föreslås en ändring av öns användningsändamål. Enligt förslaget ska ön omvandlas till ett bostadsområde och förses med en ny bro för biltrafik. Enligt planerna skulle utbyggnaden av ön omfatta 120 bostäder, i praktiken lyxbostäder. 

Det fastighetsutvecklingsbolag som planerar projektet försvarar planerna med argumentet att endast 30 procent av öns yta skulle exploateras för byggande. Det är ändå uppenbart att öns miljö och rekreationsvärde i sin helhet kommer att påverkas av bland annat biltrafiken till ön. En omvandling av ön till ett lyxigt bostadsområde skulle försvåra eller direkt förhindra att den används för rekreationsändamål framöver. Samtidigt tvingar den höga prislappen för infrastrukturen och bron planerarna till att utnyttja ön i så stor utsträckning som möjligt. 

SFP har motsatt sig förslaget att bygga ut Tvijälp, först i stadsplaneringsnämnden och sedan i stadsstyrelsen. I takt med att Esbo växer blir det allt viktigare att vi slår vakt om rekreationsområden och orörd natur i vår stad. Detta gäller i synnerhet de södra stadsdelarna, där trycket på utbyggnad har varit och fortfarande är stort. Hittills har ändå Esbos skärgård lämnats i fred för den snabba bostadsbyggnationen. Skärgårdsnaturen är särskilt känslig och förutsätter måttfullhet i allt byggande. Den föreslagna bron för att möjliggöra bilism på en skärgårdsholme rimmar illa med denna målsättning.

Nu borde fokus ligga på hur ön kan göras mer lättillgänglig för rekreation för alla Esbobor. Vi ska inte ge upp en pärla som Tvijälp för snabba cash till fastighetsbolagen.

Texten är en insändare som ingick i HBL 7.7.2024

Etiketter:

SFP i Esbo försökte stoppa entimmestågets framfart, men lyckades inte få en majoritet bakom sig

Stadsstyrelsen i Esbo sammanträdde måndagen den 24 juni för att besluta om framskridandet av Västbanan för Esbo stads del. Projektet gick tidigare under namnet Entimmeståget. Esbo är en av de…