Årsmöte för SFP i Esbo 26.5.2020 kl. 18.00

Föreningens årsmöte arrangeras tisdagen den 26 maj kl. 18.00 virtuellt på Zoom.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Föreningens nuvarande ordförande Satu Björkstén har anmält att hon inte ställer sig till förfogande för omval. Två personer har meddelat intresse att bli ny ordförande: Anne Ahlefelt och Håkan Blomberg.

Mötesdeltagare ombedes anmäla sig på följande länk www.lyyti.in/esbo2020 senast den 20 maj 2020.

Länk till själva mötet skickas till dem som anmält sig.

 

I samband med mötet kommer SFP i Esbo att nominera de första kommunalvalskandidaterna.

 

Du gillar kanske också...