De svenska ungdomarna i Esbo får en ungdomsledare till

Ordförande för Sfp i Esbo Bosse Lönnqvist gläds över tilläggsresurser inom det svenska ungdomsarbetet i Esbo.

Stadsstyrelsen i Esbo beslöt på måndagen 12.2. att inrätta en ny ungdomsledartjänst för Svenska bildningstjänster.

“Den svenskspråkiga ungdomssektorn har i flera år varit underbemannad jämfört med behovet. I takt med att behovet ständigt har ökat har trycket på att få en tjänst till blivit större. I budgetförhandlingarna i november fick SFP vikt medel för en ny ungdomsledare och nu finns tjänsten. Jag är mycket glad för det här ökar våra resurser för våra svenskspråkiga och tvåspråkiga ungdomar markant!” säger Bosse Lönnqvist, ordförande för nämnden Svenska rum.

Du gillar kanske också...