Kollektivtrafiken bör betjäna invånarnas behov

Västmetron har rullat i två månader. För många användare av kollektivtrafiken är det en funktionerande lösning. Men alltför många har sett sina resetider förlängas samtidigt som anslutningstrafiken inte fungerar så smidigt som den borde.

Sfp i Esbo kräver, att HRT, HST och Esbo stad samarbetar för att åtgärda följande:

  1. Anslutningstrafiken på de rutter, där resetiderna har förlängts mest bör koordineras bättre. Det behövs både direkta rutter till metrostationerna och rutter som kör runt. Bussarna ska gå tillräckligt ofta, så att de, som väntar på bussen ryms med. En större del av anslutningstrafiken ska gå till andra stationer än Mattby.
  2. Tvärtrafiken bör ses över. Det är många som reser mellan stadsdelarna till skolor, daghem och fritidssysselsättningar.
  3. Skolresorna bör inte kräva flera byten eller bli tidsmässigt längre, speciellt för de lägra klasserna.
  4. Alla metrotåg bör gå till Mattby under rusningstid.
  5. Meddelanden om tekniska problem eller annat i metrotågen och på stationerna bör ske på finska, svenska och engelska.

You may also like...