SFP i Esbo gläds över ett gott budgetförhandlingsresultat

Christina Gestrin och Bosse Lönnqvist är mycket nöjda med budgetförhandlingsresultatet.

Budgetförhandlingarna avslutades idag med ett resultat som omfattas av
alla fullmäktigegrupper utom Sannfinländarna. Förhandlingarna fördes i en
konstruktiv anda och resulterade i många för oss viktiga tillägg” säger
Christina Gestrin som ledde förhandlingarna för SFP. Vi är förstås väldigt
glada över att man vill prioritera bildningen i Esbo även i fortsättningen,
fortsätter hon, och lika viktiga var tilläggen för psykiatriska tjänster
för barn och unga.”

Ordförande för nämnden Svenska rum, Bosse Lönnqvist, är också mycket
glad. “Med tilläggen till budgeten kan vi fortsätta att utveckla våra
svenska bildningstjänster för att möta framtidens behov. Resurser för barn,
ungdom och bildning är en investering som betalar sig väl tillbaka i
framtiden”, säger han. Och att vi kan utöka nybörjarplatserna i vårt
gymnasium är väldigt viktigt, avslutar Bosse.

You may also like...