Hjärngympa för pensionärer

Trevligt initiativ och roliga övningar kommer det unisont från pensionärerna i Hagalund. Deras utsagor gäller övningsboken HJÄRNGYMPA, som Esbo stad gratis delar ut till oss pensionärer.

Boken innehåller varierande övningar, som kan göras självständigt, parvis eller i grupp. Övningarna är valda så att de aktiverar olika delar i hjärnan och ska inspirera oss pensionärer att ta hand om vår hjärna.

Att främja hjärnhälsan är ett av de viktigaste målen i det nationella minnesprogrammet åren 2012-2020. Hjärnfunktionen behöver stimulans, uppgifter och ansträngning för att aktiveras, utvecklas och omformas. Lika viktigt som hjärngympa är socialt umgänge och hälsosamma levnadsvanor, vilka förbättrar kvaliteten på sömnen. God sömn ger hjärnan tid att återhämta sig och främjar därmed inlärning, aktivitet och funktion.

Med övningsboken HJÄRNGYMPA vill Esbo stad att vi pensionärer fäster uppmärksamhet vid vår hjärnhälsa och främja den på olika sätt.

Boken finns att ladda ner på Esbo stads webbsida:

http://www.esbo.fi/sv-FI/Ovningsboken_Hjarngympa_har_kommit_ut(126449)

Den finns också att få gratis på Esbo stads samservicecentraler och samservicekontor.

brita pawli

 

 

Du gillar kanske också...