Sfp vill bevara Hanikka naturområde

Stadsplanering

Sfp erkänner Hanikka-naturområdets betydelse som en oas för friluftsliv.

Området är naturskönt och representerar en lättillgänglig och unik helhet som är värd att bevara. -“Jag tycker det är viktigt att försvara detta område som en del av rekreationsutbudet i södra Esbo.” säger Robert Donner, medlem i stadsplaneringsnämnden.

Stadsplaneringsnämnden ska ta ställning till ett idéförslag på sitt möte den 25.10. På en del av området föreslås bostadshus för ca 600 invånare.

Föredragningslistan för mötet 25.10.2017

Foto: Robert Donner

Etiketter: , ,

Kommentarer från fullmäktigemötet 16 oktober 2017

Sfp:s fullmäktigeledamot Nina af Hällström rapporterar från det senaste fullmäktigemötet. Fullmäktige godkände programmålen för de förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen: En inspirerande och livskraftig stad Invånarna deltar En hållbar stad Välmående Esbo I…

Hjärngympa för pensionärer

Trevligt initiativ och roliga övningar kommer det unisont från pensionärerna i Hagalund. Deras utsagor gäller övningsboken HJÄRNGYMPA, som Esbo stad gratis delar ut till oss pensionärer. Boken innehåller varierande övningar,…