Sfp vill bevara Hanikka naturområde

Sfp erkänner Hanikka-naturområdets betydelse som en oas för friluftsliv.

Området är naturskönt och representerar en lättillgänglig och unik helhet som är värd att bevara. -“Jag tycker det är viktigt att försvara detta område som en del av rekreationsutbudet i södra Esbo.” säger Robert Donner, medlem i stadsplaneringsnämnden.

Stadsplaneringsnämnden ska ta ställning till ett idéförslag på sitt möte den 25.10. På en del av området föreslås bostadshus för ca 600 invånare.

Föredragningslistan för mötet 25.10.2017

Foto: Robert Donner

Du gillar kanske också...