Livlig diskussion om metron

metro Hst

Laura Sundell från HST berättar om trafikarrangemangen

 

 

Laura Sundell från HST, Fullmäktigeledamot Fred Granberg och medlem i HST:s styrelse Björn Månsson berättade om hur kollektivtrafiken förändras i och med att metron startar i augusti. Ca 30 personer kom till Mattlidens skola för att höra om de nya arrangemangen.

 

 

Bland annat följande ämnen intresserade:

* Matarbussarna i stället för direkta bussar till Kampen

* Skolresorna för elever i Mattlidens skolcentrum. Det kommer att gå bussar nära skolan och tidtabellerna anpassas till elevernas och personalens behov. Promenadvägen från metrostationen är ca 800 m.

2016-04-15_19.00.54

HST-styrelseledamot Björn Månsson och fullmäktigeledamot Fred Granberg svarar på frågor

* Metrons kostnader och säkerhet

* Det nya zon-biljettsystemet och biljettpriserna. Olika delar av Esbo kommer att ligga i olika zoner när systemet tas i bruk i slutet av 2017.

* Balansgången mellan ”min vardag” och t.ex. näringslivets behov märks i diskussionen. Däremot framkom det inte, att metron innebär en positiv utveckling för bl.a. Aalto-universitetet, företag och många esbobor.

* Resetiden från Mattby till centrum bli 19 minuter

Du gillar kanske också...