Tagg: Västmetron. metro

SFP i Esbo är missnöjt över västmetrons försening

Sfp i ESbo

Västmetrobolaget meddelade fredagen den 10 juni, att metrostarten, som planerats till den 15 augusti 2016 uppskjuts. Nytt datum för metrostarten är inte känt. SFP i Esbo uttrycker sin starka oro…

Läs mera