Tagg: skolnätverk

Utveckla svenska skolor i olika miljöer

Skolor och daghem

Beslutet att bibehålla det nuvarande skolnätverket i Esbo ger trygghet och ökade möjligheter att utveckla verksamheten. Ordförande för Nämnden Svenska Rum Bosse Lönnqvist är mycket nöjd med beslutet, som togs…

Läs mera

Sfp i Esbo vill prioritera svenskspråkiga skolhelheter också i framtiden

I tjänstemannaförslaget gällande det svenskspråkiga skolnätet föreslås det att Bemböle skola stängs och att Smedsby skola blir en 1-4 skola med förskola, tidigast från hösten 2019. Förslaget bygger på en sjunkande…

Läs mera

Sfp stöder ett mångsidigt skolnätverk i Esbo

På många håll i Esbo fungerar skolorna som mycket mer än bara undervisningsenheter. Skolbyggnaderna är en lokal träffpunkt och bör som sådana utvecklas ännu mer. Det är viktigt att skolnätverket…

Läs mera

Utvecklingen av det svenska skolnätet i Esbo

Svenska bildningstjänster har under året som gått på uppmaning av nämnden Svenska rum arbetat med en skolnätsutredning. Som en del av denna process godkände nämnden i november grundläggande principer för…

Läs mera