Sfp stöder ett mångsidigt skolnätverk i Esbo

Smedsby skola i Esbo. Foto: Bo Lönnqvist

På många håll i Esbo fungerar skolorna som mycket mer än bara undervisningsenheter. Skolbyggnaderna är en lokal träffpunkt och bör som sådana utvecklas ännu mer.

Det är viktigt att skolnätverket utvecklas så, att skolorna förblir närservice, också på svenska.

”För att utrymmena ska användas tillräckligt effektivt blir samarbete med t.ex. olika föreningar, Arbis och ungdomsverksamhet allt viktigare, ” kommenterar Bo Lönnqvist, ordförande för SFP i Esbo.

 

SFP har konsekvent arbetat för skolor nära dig. Därför stöder vi ett bevarande också av de mindre skolenheterna.

Du gillar kanske också...