Utvecklingen av det svenska skolnätet i Esbo

Svenska bildningstjänster har under året som gått på uppmaning av nämnden Svenska rum arbetat med en skolnätsutredning. Som en del av denna process godkände nämnden i november grundläggande principer för hur nätet ska byggas och utvecklas framöver. På basen av utredningsarbetet har tjänstemännen nu lagt fram ett alternativ till förändring som presenterades på ett diskussionsmöte den 8 december. Förslaget innehåller också bland annat avveckling av skolorna i Bemböle och Smedsby.

“Vi måste nu diskutera förslaget genomgående och noggrant i nämnden och förstå konsekvenserna av olika alternativ. Vårt svenska skolnät är essentiellt för det svenska språket i Esbo och för att därmed också i framtiden ha en starkt tvåspråkig stad. Speciellt viktig är svenskan för våra tvåspråkiga familjer, säger Bo Lönnqvist, ordförande för SFP i Esbo.”
” Det är viktigt med en öppen dialog i ett tidigt skede av beredningen. Vi är nöjda, att alla berörda parter redan nu involverats i planeringen. Vi anser, att en öppen dialog mellan tjänstemän, förtroendevalda och kommuninvånare leder till ökat förtroende och ett beslutsförslag, som kommuninvånarna kan känna, att de fått vara delaktiga i säger i sin tur Mikael Eriksson, ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp i Esbo.”

Det följande steget i processen är en remissdiskussion om det framlagda alternativet samt andra möjliga alternativ på nämnden Svenska rums möte den 15 december.

Etiketter: , ,

SFP i Esbo mycket nöjda med budgetöverenskommelsen

”Vi är nöjda med budgetöverenskommelsen. Vi fick med de justeringar och ökningar som vi prioriterade. Den nya budgetöverenskommelsen ger betydligt bättre förutsättningar att driva sådan verksamhet i Esbo, som vi…

Etappseger – inga förhastade beslut om vårt svenska skolnät

Nämnden Svenska rum förde på sitt möte den 15 december 2016 en remissdiskussion om det förslag tjänstemännen hade berett. “Vi hade en konstruktiv och öppen diskussion om ärendet. Det känns…