Utvecklingen av det svenska skolnätet i Esbo

Svenska bildningstjänster har under året som gått på uppmaning av nämnden Svenska rum arbetat med en skolnätsutredning. Som en del av denna process godkände nämnden i november grundläggande principer för hur nätet ska byggas och utvecklas framöver. På basen av utredningsarbetet har tjänstemännen nu lagt fram ett alternativ till förändring som presenterades på ett diskussionsmöte den 8 december. Förslaget innehåller också bland annat avveckling av skolorna i Bemböle och Smedsby.

“Vi måste nu diskutera förslaget genomgående och noggrant i nämnden och förstå konsekvenserna av olika alternativ. Vårt svenska skolnät är essentiellt för det svenska språket i Esbo och för att därmed också i framtiden ha en starkt tvåspråkig stad. Speciellt viktig är svenskan för våra tvåspråkiga familjer, säger Bo Lönnqvist, ordförande för SFP i Esbo.”
” Det är viktigt med en öppen dialog i ett tidigt skede av beredningen. Vi är nöjda, att alla berörda parter redan nu involverats i planeringen. Vi anser, att en öppen dialog mellan tjänstemän, förtroendevalda och kommuninvånare leder till ökat förtroende och ett beslutsförslag, som kommuninvånarna kan känna, att de fått vara delaktiga i säger i sin tur Mikael Eriksson, ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp i Esbo.”

Det följande steget i processen är en remissdiskussion om det framlagda alternativet samt andra möjliga alternativ på nämnden Svenska rums möte den 15 december.

Du gillar kanske också...