Tagg: fullmäktigemotion

Karin Cederlöf: Kuljetuspalvelun ongelmiin on puututtava

Stadsfullmäktige

Karin Cederlöf lämnade följande fullmäktigemotion på fullmäktiges möte 13.9.2021 Uusi Kulkukeskus aloitti toimintansa Espoossa helmikuussa 2021. Kulkukeskuksen tehtävänä on tarjota vammaispalvelulakiin ja sosiaalihuoltolakiin perustuvaa kuljetuspalvelua – eli taksikuljetusta – ikäihmisille…

Läs mera

Eva-Lena Gästrin: Ökad kännedom om barn och unga med funktionsnedsättning behövs

Eva-Lena Gästrin lämnade tillsammans med flera andra fullmäktigeledamöter in en motion om ökad kännedom om funktionsnedsättning i den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken. Fullmäktige behandlade motionen den 18.11.2019. Nedan Eva-Lena Gästrins…

Läs mera

Fullmäktigemotion 10.6.2019 Ung start-up – Nuori start-up

Sommaren är tiden då många ungdomar får sitt första sommarjobb, skaffar erfarenhet och lägger de många av de första pusselbitarna utanför skolan för ett framtida liv i arbete. Ungdomar får…

Läs mera

Anders Portin lämnade in en fullmäktigemotion om fördelar med ökat träbyggande

Okategoriserade

Främja användningen av trä i det nya Esbo-huset och i övriga kommande byggnadsprojekt I Berättelsen om Esbo är ett av fullmäktigeperiodens mål ”I Esbo bygger vi ekologiskt hållbart” och dess…

Läs mera