Tagg: färdtjänst

Karin Cederlöf: Kuljetuspalvelun ongelmiin on puututtava

Stadsfullmäktige

Karin Cederlöf lämnade följande fullmäktigemotion på fullmäktiges möte 13.9.2021 Uusi Kulkukeskus aloitti toimintansa Espoossa helmikuussa 2021. Kulkukeskuksen tehtävänä on tarjota vammaispalvelulakiin ja sosiaalihuoltolakiin perustuvaa kuljetuspalvelua – eli taksikuljetusta – ikäihmisille…

Läs mera

Den nya färdtjänsten får inte försämra servicen

Den nya färdtjänsten för personer med funktionsnedsättning “Färdcentralen Västra Nyland” föreslås innebära betydliga försämringar för personer som använder tjänsten. Den nuvarande färdtjänsten tillåter ett stopp på max 10 minuter, för…

Läs mera